Etter siste utsendelse av faktura for hytterenovasjon har vi fått en del henvendelser fra hytteeiere som ber om forklaring på økningen i gebyret. Økningen skyldes manglende justering for økte avfallsmengder de siste årene, samt utjevning av store prisforskjeller mellom kommunene.

Økningene har vært størst for Leksvik (30 %), Levanger (25 %), Malvik og Meråker (15 %) samt Selbu (13 %).

Hovedårsaken til gebyrøkningen ligger i at gebyrene for hytterenovasjon ikke har blitt justert for den økte bruken av fritidsboliger som vi har hatt de siste 10 år. Økt bruk har naturlig nok også ført til en betydelig større mengde avfall. I tillegg har standardheving på en rekke hytter og fritidsboliger ført til økte avfallsmengder knyttet til renovering og nybygging.

Det er dessuten store forskjeller i gebyrene fra kommune til kommune, noe som også er historisk betinget. I forbindelse med at det planlegges lik pris for alle deltagerkommunene fra og med 2015 vil det bli nødvendig å endre gebyrsatsene for de med lavest gebyr betydelig. For at denne økningen ikke skal komme i 2015 alene har vi valgt å ta den over to år.

Vi håper på forståelse for økningene, og beklager at dette ikke har kommet klart nok frem ved utsendelse av faktura.