Fra og med uke 5 (26.1-1.2.) vil det bli en del endringer i renovasjonsrutene i Levanger og Verdal kommune. Ca 4000 abonnenter vil få nye tømmedager, der de fleste vil gå over fra tømming av én dunk hver uke til to dunker annenhver uke.

Alle berørte abonnenter vil få brev eller sms om dette, men du er en av disse vil du også kunne se det i din personlige tømmeplan. Bytter du fra en gang i uka til annenhver uke sender vi tømmeplan sammen med brevet.

Tokammerbil
Bil med to kamer henter to avfallstyper samtidig. Foto: Leif Arne Holme

Årsaken til endringen er overgangen til renovasjonsbiler med to kammer som kan hente to typer avfall samtidig, f.eks. matavfall og restavfall. Avfallet holdes adskilt i bilen. Tidligere har vi brukt biler med ett kammer og dermed kun hentet én avfallstype om gangen.

Dunkene tømmes like hyppig som før – restavfall hver 4. uke (minirest hver 8. uke), papir/plast hver 4. uke og matavfall hver 2. uke. Forskjellen er bare at vi  nå slår to fluer i et smekk.

Miljøgevinst

Ved å bytte til tokammerbil kuttes transporten med nærmere 50 %, noe som gir miljøgevinst i form av mindre CO2-utslipp. I tillegg blir det mindre belastning på lokalmiljøet ettersom vi kommer sjeldnere.

Brev til alle som får endring

Vi sender i disse dager ut brev til alle abonnenter som blir berørt av de nye rutene. Informasjonen er spesielt viktig for dere som pleier å trille fram dunkene, nå må dere huske å trille fram to dunker om gangen. Til gjengjeld skal dette kun gjøres annenhver uke.

Ny tømmeplan

Ny tømmeplan sendes ut sammen med brevet, men de som har skrevet ut sin egen tømmeplan på nett tidligere i år må kaste denne fra og med 26.1. Bruker man appen for smarttelefon bør en oppdatere tømmeplanen eller legge adressen inn på nytt da det kan ta litt tid før det skjer automatisk.