Tydal kommune har nå overlatt ansvaret for all innsamling av avfall til Innherred Renovasjon, og intensjonen er å bli en av IRs eierkommuner innen 2017. IR har det siste halvåret jobbet sammen med Tydal kommune om en gradvis overgang, og fra august 2015 skal alle husholdninger i Tydal ha samme system som resten av IRs abonnenter.

Bor du i Tydal? Her kan du lese mer om hva som blir nytt for deg!

 

_DSC0993
Edgar Aas og Tor Erik Stuevold er klare til å starte innsamling av 4 avfallstyper i Tydal fra august

I disse dager sendes det ut en informasjonsbrosjyre til alle Tydalinger, der vi ber om tilbakemelding om hvilket abonnement hver enkelt ønsker. Ettersom det ikke har vært matavfall- og plastsortering hos husholdninger i Tydal før, vil det bli utkjøring av en del nye dunker i løpet av august. Det er derfor viktig at vi får vite hvilken størrelse på restavfallsdunken hver enkelt abonnent vil ha. Dette kan gjøres i svarslippen i brosjyren eller på ir.nt.no/tydal.

Det er en spennende oppgave å starte opp i en helt ny kommune. IR har fått god hjelp fra Tydal kommune i oppstarten og ser fram til å bli bedre kjent med kommunen og Tydalingene. Vi er heldige og har med oss de samme renovatørene som tidligere har kjørt renovasjonen for Tydal kommune. Deres lokalkunnskap er svært nyttig og vil føre til en smidig oppstart.