oljekanner-jpgFra 1. mai 2016 er det endringer i tilbudet til næringskunder som vil levere farlig avfall til Innherred Renovasjon. Næringskunder henvises nå til vårt mottaksanlegg på Mule i Levanger kommune eller til vårt deponi i Skjørdalen i Verdal kommune (kun asbest).  Næringskunder må etter 1. mai deklarere alt farlig avfall på avfallsdeklarering.no. Husholdningskunder kan gratis levere farlig avfall til alle IRs gjenbrukstorg som før. 

Innherred Renovasjon tar imot mindre mengder farlig avfall fra næringskunder  ved vårt sorteringsanlegg på Mule i Levanger kommune. Fra 1. mai 2016 skal alt farlig avfall fra næringsliv deklareres elektronisk på avfallsdeklarering.no. Dette er myndighetenes nye elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Dette fører til at det ikke lenger er anledning for næringskunder å levere farlig avfall ved alle våre gjenbrukstorg. Farlig avfall kan heretter kun tas i mot på vårt sorteringsanlegg på Mule i Levanger kommune eller ved vårt deponi i Skjørdalen i Verdal kommune (kun asbest).

Næringskunder som ønsker å levere farlig avfall direkte til behandler eller ønsker å få tilbud på henting og bistand til deklarering oppfordres å ta kontakt med:

Børstad Transport AS, 74 83 40 00, [email protected]farligavfall

Veglo miljøservice AS, 74 82 95 20, [email protected]

Elektronisk deklarering

Virksomheter som produserer farlig avfall og radioaktivt avfall har plikt i henhold til avfallsforskriften kapittel 11 og 16 til å levere avfallet til godkjent mottak. Avfallet skal deklareres ved levering, slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet for videre håndtering.

Fra 1. mai 2016 kan bedrifter ikke lenger deklarere sitt farlige avfall på papirskjema. Etter denne datoen må all deklarering gjøres elektronisk.Avfallsdeklarering_300

Slik kommer du i gang: Alle virksomheter som skal bruke avfallsdeklarering.no må utnevne en egen administrator. Administrator-rollen tildeles i Altinn. Det er daglig leder som må logge seg inn i Altinn og delegere rollen «Energi, miljø og klima» til den som er utpekt som virksomhetens administrator for avfallsdeklarering. Vedkommende kan deretter logge inn i administrasjonsmodulen på avfallsdeklarering.no og opprette en bedriftsprofil og utnevne sluttbrukere. Det er sluttbruker som kan deklarere farlig avfall på www.avfallsdeklarering.no

Hva er farlig avfall?