ViktilSom følge av problemene vi har hatt med gjentatt forsøpling og dumping av avfall ved returpunktet i Viktilsmarka på Frosta, har vi nå besluttet å legge ned returpunktet. Kostnadene ved rydding og vedlikehold her er for store til at vi kan forsvare dem, og forsøplingen er til stor sjenanse for beboere og hytteeiere i området. Containerne hentes derfor inn torsdag 9.6 2016 og returpunktet legges ned.

Det er tydelig at avfallet som kom hit ikke stammet fra hytteeierne, og dermed blir det også feil å påføre hytteeierne på Frosta kostnader for andres avfall. I tillegg opplevde hytteeierne at det ikke var plass til deres avfall, og dermed var ikke dette en tjeneste som kom dem til gode i det hele tatt.

Vi henviser nå hytteeiere i området til våre andre returpunkt for hytterenovasjon på Frosta, her er et kart med oversikt over plasseringer (merket med «H»):