12959437_935334363254628_472083782_oVi har for tiden noen utfordringer med tømmingen av våre returpunkt for glass- og metallemballasje. Innsamlingsbilen ligger litt etter skjema og det fylles derfor opp i mange av containerne. Dette beklager vi, og vi har satt inn tiltak for å avhjelpe situasjonen. Neste uke kjøres det ekstra skift for å komme ajour med tømmingen.

På enkelte returpunkt ligger det nå mye avfall utenfor containerne. Vi skal selvsagt rydde opp dette også, men henstiller til brukerne om å vente med å legge mer avfall på returpunktene til det er plass i containerne igjen.