Etter siste utkjøring av matavfallsposene som deles ut i butikker, har vi fått mange tilbakemeldinger om en sterk og meget spesiell lukt som kommer fra disse posene. Dette har vi nå undersøkt med leverandøren som beklager sterkt men forsikrer oss om at lukten er ufarlig. De vil sørge for at videre leveranser ikke lukter på samme måte.

Vi kommer ikke tiMatavfallsposel å kjøre ut flere poser fra det partiet som lukter, men bruke et tidligere parti vi har på lager. Lukten skyldes i følge leverandøren at det har oppstått en kjemisk reaksjon mellom råmaterialet (resirkulert plast) og fargepigmentet. Reaksjonen har begynt etter selve blandingsprosessen og dermed ikke blitt oppdaget under kvalitetskontrollen. Mens posene har tørket har lukten blitt sterkere og siden de er pakket i lufttette kartonger har lukten «satt seg» i rullene.

Lukten er ubehagelig men skal være helt ufarlig.

Alle utkjøringer fremover gjøres nå fra et annet og mer luktfritt parti, men det kan nok ta inntil et par uker før nye poser er ute i butikkene. Har du poser du ikke ønsker å beholde kan du kaste dem og sjekke om det har kommet bedre poser på noen av utleveringsstedene. Vi har også poser på våre gjenbrukstorg.

Vi beklager ulempene med dette og vil sørge for større kontroll av poser vi heretter kjører ut. Vår leverandør vil også overvåke prosessen nøye framover og sørge for at neste leveranser ikke lukter slik.