Fra og med 20. februar får mange abonnenter i Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Inderøy og Leksvik nye tømmedager. Dette skyldes endring av en del renovasjonsruter. Alle som får endring skal ha fått brev med ny tømmeplan. Er du usikker på om det gjelder deg kan du sjekke din tømmeplan i app eller på web

Tømmedager oppdateres automatisk i appen «IR Tømmeplan» og på ir.nt.no/web.

Lang overgang mellom gammel og ny tømmedag?
For noen abonnenter vil det bli lenge mellom tømmingene i overgangen fra tidligere til ny tømmedag. De som får 6 dagers forskyvning eller mer vil få en ekstra tømming utenom ordinær rute. De det gjelder får egen beskjed om dette via sms og/eller e-post.

Har du færre enn 6 dagers forskyvning vil det ikke tømmes ekstra hos deg. Skulle det bli store utfordringer med å få plass til avfallet, ta eventuelt kontakt med oss. Vi minner også om at en kan levere alle typer husholdningsavfall (ikke matavfall) gratis på våre gjenbrukstorg.

OBS: FEIL I UTSENDT TØMMEPLAN

Tømmeplan partallsukerHar du fått brev av oss og får ny tømming i partallsuker har du dessverre fått  en feiltrykket tømmeplan.  Planen er riktig fram til uke 30 men så er resten plassert på feil uker. Tømmedag på side 1 av brevet stemmer.

Her kan du laste ned korrigert tømmeplan (partallsuker)

SELBU OG MALVIK:

I disse kommunene er det en del abonnenter som har fått brev men ikke endrer tømmedag. Disse brevene ble sendt ut unødig, vi beklager forvirringen det kan ha skapt.