Etter flere års forberedelser inngikk i går 19. juni 7 renovasjonsselskaper samt Steinkjer kommune en historisk samarbeidsavtale om fremtidig materialgjenvinning.

Prosjekt SESAM har som mål å etablere et ettersorteringsanlegg i Midt-Norge for å muliggjøre maksimal gjenvinning av ressursene i restavfallet og for å sortere ut matavfallet for de kommunene i samarbeidet som ennå ikke gjør det.  Anlegget blir et supplement til dagens kildesortering og er planlagt å ligge på Heggstadmoen i Trondheim.  Forutsatt at ordningen som er under planlegging blir vedtatt, og alt ellers går etter planen, kan det nye ettersorteringsanlegget for restavfall være i drift tidligst i 2020.

De samarbeidende partene er Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS, Midtre Namdal Avfallsselskap IKS, Steinkjer kommune, Innherred Renovasjon IKS, Envina IKS, Fosen Renovasjon IKS, HAMOS Forvaltning IKS og TRV Gruppen AS. Til sammen representerer partene hele 55 kommuner og over 400.000 innbyggere.

SESAM Ressurs AS, selskapet som skal sluttføre prosjektet og fremme anbefaling om å investere i sorteringsanlegget, ble stiftet under høytidelige rammer på Tiller i dag.

Stiftelse Sesam Ressurs AS 190617
Øverst fra ventre: Milian Myraunet (TRV Gruppen AS), Bjørn Ludvig Bergsmo (Steinkjer kommune), Jan Otto Saur (FIAS IKS), Knud P. Aune (HAMOS Forvaltning IKS). Nederst fra ventre: Ola Sørås (Fosen Renovasjon IKS), Geir Tore Leira (Innherred renovasjon IKS), John Morten Laugsand (Envina IKS). Representant for Midtre Namdal Avfallsselskap var ikke til stede da bildet ble tatt.