OBS: FEIL I UTSENDT TØMMEKALENDER

I februar 2017 sendte vi ut brev og tømmeplan i forbindelse med endring av ruter i i Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Inderøy og Leksvik. Dessverre var tømmeplanen feiltrykket. Planen er riktig fram til uke 30 men så er det feil fra og med uke 31. De som har tømming i partallsuker har fått feil uke, mens de som har tømming i oddetallsuker har feil avfallstype.

Korrekt tømmeplan finner dere i appen IR Tømmeplan eller på vår webportal hvor du kan skrive ut din egen tømmeplan.

Her er også korrigerte tømmeplaner til nedlastning:

Vi beklager disse feilene! Ta kontakt med oss dersom dette har skapt problemer med avfallstømmingen for deg.