Som en del av oppgraderingsarbeidet med hytterenovasjonsordningen i våre kommuner vil vi innen kort tid avslutte returpunktene på Kjelvik og Folsanden.

Alternative returpunkter for berørte hytteabonnenter er Letnes og Kjerknesvågen. Dette vil oppdateres og være synlig på www.sortere.no