Før påske vil flere nye returpunkter for hytterenovasjon åpnes til bruk av hyttefolk øst for E6 i Levanger kommune.

Dette gjelder hyttefolk ved Tomtvatnet og Grønningen, i tillegg til hyttefolk ved Åsfjellet/Stokkvola/Møssingvatnet/Sagtjønna/Haugaelva/Haugatjønna/Hovatnet og Hoklingen/Movatnet.

Berørte hytteabonnenter vil få brev i posten om hytterenovasjonsordningen, hvor returpunktene er plassert og hvilket avfall man kan legge i containerne ved returpunktene: