Vi gjør for tiden endringer i våre renovasjonsruter, og det medfører at en del abonnenter får nye tømmedager fra og med 11.  juni. Vi sender ut brev og sms til berørte abonnenter, men sjekk gjerne din tømmeplan i app eller på web for å se om det gjelder deg.

Hvem får endringer:

Fra og med 11. juni endres tømmedagene for ca 840 husstander i Inderøy og Leksvik.

Fra ca 6. august blir det endringer for 4600 husstander i kommunene Malvik, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal. Nærmere informasjon kommer i løpet av sommeren.

Hvordan vet jeg om det gjelder meg?

Vi sender ut brev til de som får de største endringene, og SMS til de som kun har noen få dagers endring. Vi når da 97-98 % av alle de berørte, men det vil alltid være noen vi ikke når på grunn av feil adresseinformasjon, flytting/utleie, hemmelig telefonnummer m.m. Sjekk derfor gjerne din tømmeplan i  i app eller på web for å se om det gjelder deg.

Tømmedagene skal oppdateres automatisk i appen «IR Tømmeplan» og på ir.nt.no/web. For å være helt sikker kan det lønne seg å slette eksisterende tømmeplan/adresse i appen og legge den inn på nytt.

Forskyvninger i overgangen mellom ny og gammel rute

Noen abonnenter vil få flyttet tømmedagen fram eller tilbake innenfor samme uke og det blir derfor kun få dagers forskyvning, mens en del vil også få flyttet tømmedag fra oddetallsuke til partallsuke og omvendt. For disse kan det bety inntil 8 dagers forskyvning av tømmingene akkurat i overgangen. Om dette medfører overfylte dunker, ta kontakt med oss så finner vi en løsning på det.