SundsøyaReturpunkt for hytterenovasjon samt glass- og metallemballasje og klær ved Sundsøya på Inderøy er nå avviklet. Området skal benyttes av Inderøy kommune/Sundsøya eiendom. 

For hytteeiere henviser vi til våre andre returpunkt i kommunen. Vi jobber med en oppgradering av hytterenovasjonstilbudet og kommer på sikt til å sentralisere og fjerne en del mindre returpunkt til fordel for større og mer brukervennlige returpunkt med utvidet kildesortering.

Når det gjelder containere for glass- og metallemballasje så har vi dessverre ikke funnet noe alternativ i nærheten enda. Vi har vært i kontakt med flere aktører for å finne en plassering på Straumen men ikke fått positiv respons. Vi jobber videre med det, og ønsker gjerne tips om noen har et egnet sted vi kan benytte. I dag kan du kaste glass- og metallemballasje på returpunkt på Sandvollan, Kjerknesvågen, Coop Marked Mosvik, Gipling Caravan, Mosvik, og på Røra og Mosvik gjenbrukstorg.

Klescontainerne som sto på området var i regi av UFF, og de vil vurdere behovet for en eventuell ny plassering. Nærmeste UFF-container finner du på Bunnpris på Røra, men du kan levere til Fretex ved Shell Straumen.