Innherred Renovasjon tar ikke i mot jakt- og slakteavfall på våre gjenbrukstorg, og det skal ikke kastes i vanlige avfallsdunker. Har du mye slikt avfall anbefaler vi deg å ta kontakt med Norsk Protein, www.norskprotein.no. De tar i mot døde dyr på sitt anlegg i Mosvik, Inderøy.

Moose hunt 1904 by Karl Uchermann