Innherred Renovasjon og Selbu Trykk har gått sammen om et prøveprosjekt med «avfallstaxi» for husstander og fritidsboliger i Selbu. En avfallstaxi kan hente større gjenstander og avfall som ikke får plass i beholderne hjemme, slik at du selv slipper å kjøre det til gjenvinningsstasjonen.

Du som er innbygger eller hytteeier i Selbu kommune, og betaler renovasjonsgebyr til Innherred Renovasjon, kan bestille avfallstaxi for henting av avfall fra en privat husholdning/hytte. Bedrifter, private eller offentlige institusjoner, kommunen eller lag og foreninger kan ikke benytte dette tilbudet, og må i stedet henvende seg til andre private avfallsbedrifter.

Pris fra 1.1.2021: kr 400,- pr oppdrag.