Som et tiltak for å forsøke å begrense overforbruket av matavfallsposer og plastsekker til plastemballasje erstatter vi nå de store “sjokkselgerne” i butikkene med et mindre stativ som vi flytter lenger inn i butikken. Samtidig tar vi i bruk en ny, nedbrytbar matavfallspose.

 

Posene og sekkene vil fortsatt være gratis, men det er viktig at du kun henter det du trenger til matavfall og plastemballasje. Til alle andre formål må du kjøpe andre poser eller sekker.

Forbruket av poser og sekker har lenge vært minst 3 ganger høyere enn det som skulle være behovet. Det skyldes at de benyttes til mye annet enn avfall, og at det også er bedrifter og lag og foreninger som forsyner seg av dem. Mange glemmer at det er innbyggerne som betaler for dette gjennom renovasjonsgebyret.

De nye stativene settes ut i butikkene i Inderøy og Verdal i uke 15, Levanger og Frosta i uke 16, og Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal og Meråker i uke 17.

Nye nedbrytbare matavfallsposer

Fram til nå har matavfallsposene vært laget av plast, men etter hvert får vi en ny nedbrytbar matavfallspose. De nye posene er sertifisert nedbrytbare i henhold til den europeiske standarden EN13432 OK Compost og bidrar til høyere gjenvinningsgrad, mindre matsvinn og etterlater ingen mikroplast. De vil kunne gjenvinnes sammen med matavfallet i biogasanlegget Ecopro, i motsetning til plastposene som har blitt sortert ut av anlegget og brent som restavfall.