Nedgravde containere

Dette er en avfallscontainer der selve oppsamlingen er under bakken. Det eneste som er synlig er en innkastdel med luker til å kaste avfallet i. Disse lukene kan være utstyrt med adgangskontroll og brukerne får da sine egne nøkkelbrikker.

Nedgravde avfallscontainere har en rekke fordeler i forhold til å ha vanlige containere og/eller dunker stående

 • Plassbesparende
 • Penere utemiljø
 • Mindre luktproblemer
 • Enklere bruk
 • Ingen skadedyr
 • Redusert brannfare

Det bør være minst 25 boenheter tilknyttet en slik avfallsløsning. I sentrumsområder kan det tilbys til færre boenheter, ta kontakt for vurdering.

Tre nedgravde containere med innkastdel synlig over bakken

Teknisk informasjon og krav til plassering

Før du planlegger en slik renovasjonsløsning i ditt borettslag, ta kontakt med Innherred Renovasjon. Vi kan komme med råd og vurdere plassering av containerne slik at det vil bli mulig for oss å tømme dem uten vanskeligheter.

Vei og adkomst til containerne må være tilpasset en stor renovasjonsbil med kran:

 • Veibredde: 4 meter
 • Nødvendig akseltrykk: 10 tonn
 • Fri høyde på veien: 4,5 meter
 • Fri høyde over containerne: 9 meter
 • Ytre radius i vendehammer/rundkjøring: 12,5 meter
 • Indre radius i vendehammer/rundkjøring: 5,3 meter.

Stedet der renovasjonsbilen skal stå ved tømming må være tilnærmet plant.  Området må være brøytet og strødd, og biler og andre hindringer må stå minimum 1 meter unna.

Her kan du laste ned teknisk informasjon, og retningslinjer med krav til areal, ansvarsfordeling ved etablering etc.

Priser

Utbyggingskostnader

 • Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr avfallscontainer (min. 5). Minimum 25 boenheter*
 • Transport: kostnader utregnes etter varigheten på arbeidet
 • Graving av grop til yttercontainer (priser fås av entreprenør)

* Ved færre enn 25 boenheter vil det faktureres et tillegg (engangsavgift) på kr. 7 200,- eks. mva pr manglende boenhet. Eks: Ved 20 boenheter må det betales 5 x 7200,- i tillegg til investeringskostnaden.

Årlige gebyr

Nedgravde containere
Type abonnementGebyr pr boenhet pr år
Nedgravde containere med adgangskontroll4264
Nedgravde containere uten adgangskontrollKommer i 2022

Tømming av nedgravde containere

De nedgravde containerne tømmes med en spesialbil. Containeren heises opp med kran. Avfallet tømmes i renovasjonsbilen ved at bunnlukene på containeren åpner seg.

Bilen kan ved behov vaske containerne etter tømming.

Ønsker du å melde avvik,
eller rapportere ett problem?