Innherred Renovasjon har avtale med Grønt Punkt Norge, og du kan derfor levere landbruksplast gratis hos oss. Vi tar i mot dette på Mule i Levanger, og en gang pr måned på Inderøy gjenvinningsstasjon. 

For å kunne levere landbruksplast kostnadsfritt må det sorteres og leveres i henhold til Grønt Punkts veileder for levering av landbruksplast

Hva kan du levere?

  • Rundballeplast/rundballefolie (hvit og farget må holdes adskilt)
  • Rundballenett
  • PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker)
  • Fiberduk og solfangerfolie
  • Hard plastemballasje (flasker, kanner under 100 liter, plantebrett, potter etc)

Hvor kan du levere landbruksplast?

Innherred Renovasjon har mottak for landbruksplast på vårt sorteringsanlegg på Mule, Levanger. Det er åpent mellom kl. 07.30-15.00 mandag til fredag.

Vi har også åpent for levering av rundballeplast, rundballenett og PP-sekk på Inderøy gjenvinningsstasjon en gang pr. måned. Vi sender SMS med påmelding i forkant av hver levering, ta kontakt med kundesenter på tlf 74 02 88 40 eller send en mail til [email protected] for å  melde deg på disse SMS-varslingene. NB! Det er ikke mulig å levere landbruksplast på Inderøy gjenvinningsstasjon utenom den avtalte dagen.

Landbruksplast kan ikke leveres på våre gjenvinningsstasjoner. I mange kommuner har gårdbrukere organisert egne innsamlingspunkter. Ta kontakt med din kommune eller lokalt bondelag for mer informasjon.

Hvordan leverer du landbruksplast?

På Mule, Levanger: Henvend deg i bua som står utenfor anlegget, så får du for å få videre veiledning om hvor plasten skal tippes/leveres. Vi veier inn all plast fra landbruket og annen næring. Dette for å ha oversikt over hvor mye vi har på lager, eller for å kunne levere mengderapporter på innlevert plast om det er nødvendig.

Alle lass som skal leveres på mottaket vil bli kontrollert, og IR forbeholder seg retten til å avvise lass som ikke overholder kvalitetskriteriene. Alternativt kan det leveres mot at du betaler for lasset som blandet næringsavfall.