Sortert avfall

Video er en kraftig måte å understreke et poeng på. Når du klikker Video fra nettet, kan du lime inn innebyggingskoden for videoen du vil legge til.
Du kan også skrive inn et nøkkelord for å søke på Internett etter videoen som passer best til dokumentet. Word inneholder topptekst-, bunntekst-, forside- og tekstboksutforminger som utfyller hverandre, som du kan bruke til gjøre dokumentet mer profesjonelt.

Eksempler?

  • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
  • Matavfall
  • Metall
  • Gips
  • Isolasjon
  • EE-avfall (alt som går på strøm eller batteri)
  • Glass
  • Flytende avfall
  • Smittefarlig avfall
  • Dekk med eller uten felg (dekk med felg koster 150kr/stk)

Dette må sorteres ut først og leveres separat.

Hvordan kan avfallet leveres?

Video er en kraftig måte å understreke et poeng på. Når du klikker Video fra nettet, kan du lime inn innebyggingskoden for videoen du vil legge til.
Du kan også skrive inn et nøkkelord for å søke på Internett etter videoen som passer best til dokumentet. Word inneholder topptekst-, bunntekst-, forside- og tekstboksutforminger som utfyller hverandre, som du kan bruke til gjøre dokumentet mer profesjonelt.

Hva skjer med avfallet?

Ved mottak gjør vi en visuell kontroll, deretter sorterer vi ut gjenvinnbare avfallstyper og ikke-brennbart avfall. Det som er igjen sendes videre til kverning før det går til forbrenning.

Ønsker du å melde avvik,
eller rapportere ett problem?