Varmkompostering av matavfall

Varmkompostering er en fullgod behandlingsmåte når prosessen blir gitt de riktige forutsetninger. Før du setter i gang er det viktig at du er kjent med de regler som gjelder for denne behandlingsformen. Gode tips finner du hos Framtiden i våre hender

Her kan du laste ned heftet «Ren Jord – håndbok i hjemmekompostering» fra Naturvernforbundet. Ta kontakt  med oss om du ønsker heftet tilsendt.

Vilkår for varmkompostering

  • Kompostbinge (type) må være godkjent til varmkompostering. Vi anbefaler svanemerkede kompostbinger.
  • Kompostbingen må være forsvarlig sikret slik at skadedyr som rotter og fugler ikke tiltrekkes.
  • Kompostbingen må være slik at komposteringen foregår uavhengig av årstidsvariasjonene. Dette innebærer isolerte beholdere med tilstrekkelige luftehull for lufttilførsel, men ikke så store at det dannes kuldebroer.
  • Kompostbingens størrelse, utforming og plassering må være slik at den ikke blir til sjenanse for naboer eller brukere av gater/veier.
  • Kompostbingen må plasserer slik at eventuelt sigevann ledes bort eller filtreres i grunn uten at det medfører forurensning av omgivelsen.
  • Komposteringen skal drives hele året i form av varmkompostering.
  • Avfallet må være sortert og fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke nedbrytbart materiale må ikke legges i beholderen.
  • Det må tilsettes tørt strø i form av bark, lauv, flis, halm, el. Det må tilstrebes et riktig forhold mellom husholdningsavfall og strø. Strø og avfall må blandes godt.
  • Luftehullene må sikres slik at de holdes åpne.

Avtale med Innherred Renovasjon

Komposterer du alt matavfallet ditt kan vi hente inn matavfallsdunken, og du får en liten årlig rabatt i renovasjonsgebyret. Fyll ut denne kontrakten og send den tilbake til oss: