Til deg som bor, jobber eller har hytte på Ytterøy

Her finner du litt informasjon om avfallsordningen på Ytterøy, og hva som gjelder for deg. Hjelp oss å holde Ytterøy ren!

Fast bosatt på Ytterøy?

Du får egne egne avfallsbeholdere ved boligen. Avfallet sorteres i 5 ulike typer.

Du betaler renovasjonsgebyr etter størrelsen på restavfallsbeholderen. Størrelse på andre beholdere påvirker ikke gebyret.

Elektronikk, batterier, lyspærer o.l. kan leveres hos Coop Marked Ytterøy i åpningstiden. Andre typer avfall og større ting kan du levere uten ekstra kostnad på en gjenvinningsstasjon.

OBS: Du kan ikke benytte deg av returpunktet utenfor Coop Marked Ytterøy.

Lurer du på hvordan noe skal sorteres? Last ned appen sortere!

Hytteeier på Ytterøy?

Returpunkt ved Coop Marked. Foto: Rune Halseth

Du kan levere avfallet fra hytteoppholdet på returpunktet ved Coop Marked Ytterøy. Husk at avfallet skal kildesorteres og legges i rett container (se merking).

Poser til matavfall får du gratis inne i butikken.

Elektronikk, batterier, lyspærer o.l. kan leveres inne i butikken i åpningstiden.

Du kan også levere avfall på øvrige returpunkt for hytterenovasjon i IRs kommuner.

Avfall som er for stort for containerne, eller det ikke finnes containere for, kan du levere uten ekstra kostnad på en gjenvinningsstasjon.

Leier du ut din bolig?

Har du leietakere hele eller deler av året, er det ditt ansvar å sørge for at de har avfallsbeholdere ved boligen med nok kapasitet, og at de får informasjon om sorteringsordningen. Oppstår det jevnlig mer avfall enn det er plass til, ta kontakt med oss for å få større beholdere.

Returpunktet ved Coop Marked Ytterøy kan ikke benyttes. Dette er forbeholdt hyttene på Ytterøy, og er kun dimensjonert for avfall fra hytteopphold i helger og ferier.

Næringsdrivende på Ytterøy?

Avfall fra næringsaktivitet omfattes ikke av den kommunale renovasjonsordningen via Innherred Renovasjon. Trenger du henting av avfall fra din bedrift må du bestille dette hos en privat aktør.

Du kan ikke benytte deg av returpunktet ved Coop Marked.

Du kan levere avfall selv på en av IRs gjenvinningsstasjoner mot betaling.

Information about waste collection at Ytterøy

Innherred Renovasjon is responsible for the waste collection from houses and holiday homes in Ytterøy. All waste must be separated before disposing, in order to be recycled.

If you are living, working or spending your holiday at Ytterøy, this is what applies to you:

Resident?

You must have your own waste containers by the house. Contact us if you need more or bigger containers.

All waste must be sorted and separated in different containers according to the enclosed sorting guide. Good sorting can give a lower fee.

Bigger items and other sorts of waste must be brought to recycling centers, the nearest is at Mule, Levanger.

You can not use the containers at Coop Marked Ytterøy, these are only for the cabins and holiday homes.

Batteries, light bulbs and small electronic items can be delivered inside the store (Coop Marked).

Holiday home owner?

Returpunkt ved Coop Marked. Foto: Rune Halseth

Waste from your stay at the cabin or holiday home can be disposed of at the recycling point (containers) at Coop Marked Ytterøy. Remember to sort your waste according to the labeling on each container. 

Waste must not be placed outside the containers.

Batteries, light bulbs and small electronic items can be delivered inside the store (Coop Marked).

Waste that is too large for the containers, or for which there are no containers, can be delivered at no extra cost to a recycling center. The nearest is at Mule, Levanger.

Business owner?

Waste from businesses are not covered by Innherred Renovasjon. If you need waste collection from your business, you must contact a private waste handling company.

You can not use the containers at Coop Marked Ytterøy.

You can bring your waste to one of IR's recycling centers, but will have to pay a fee based on the type and quantity of waste.

Do you rent out your home?

If you have tenants in your house or apartment, it is your responsibility to ensure that they have waste containers with sufficient capacity, and that they receive information about the sorting scheme. The containers at Coop Marked Ytterøy can not be used by your tenants.