Hva er elektrisk og elektronisk avfall? (EE-avfall)

EE-avfall er alt avfall som går på eller har gått på strøm/batteri.

Hvor kan avfallet leveres?

EE-avfall fra bedrifter kan leveres gratis på alle gjenvinningsstasjoner. Har du større mengder med EE-avfall, eller at det oppstår jevnlig, er det enkleste å ha en avtale med en aktør som kan hente avfallet hos din bedrift i godkjente oppsamlingsenheter (for eksempel EE-bur).

Det er viktig at selv om det er kostnadsfritt å levere EE-avfall fra bedrifter at den som leverer avfallet tar kontakt med operatør på gjenvinningsstasjonen før EE-avfallet settes igjen.

Hvordan kan det leveres?

EE-avfallet skal oppbevares og fraktes forsvarlig, da slike komponenter kan inneholde en rekke miljøgifter som kan lekke ut dersom enhetene blir skadet under transport eller håndtering. Denne typen avfall skal IKKE kastes i containere sammen med annet avfall, da det utgjør en risiko for miljøet og kan også forårsake brann.

Ønsker du å melde avvik,
eller rapportere ett problem?