Innherred Renovasjon tar i mot næringsavfall på Mule sorteringsanlegg (Levanger), Skjørdalen avfallsmottak/deponi, og lokalt på våre gjenvinningsstasjoner. Har du større mengder med avfall som oppstår jevnlig anbefaler vi imidlertid at du inngår en avtale med en aktør som henter avfallet hos din bedrift. De har løsninger for både containerleie og dunkløsninger tilpasset din bedrift.

Våre gjenvinningsstasjoner

Mindre mengder næringsavfall kan leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner hvor du selv sorterer avfallet. Du kan levere avfallet med personbil og henger. Her kan du også levere mindre mengder med farlig avfall, dersom avfallet er deklarert på forhånd.

Mule sorteringsanlegg, Levanger

Større mengder avfall i container, lastebil eller traktorhenger kan leveres på Mule sorteringsanlegg. Vi tar bl.a. i mot blandet næringsavfall, landbruksplast, brennbart avfall, fritidsbåter, metall m.m.

Skjørdalen avfallsmottak

I tilknytning til deponiet i Skjørdalen har vi eget mottak for gips og impregnert trevirke

Skjørdalen avfallsdeponi

På deponiet tar vi i mot ikke-gjenvinnbare materialer som rene masser, isolasjon, betong, asbest, forurensede masser, blåsesand.

Henting av avfall og containerleie

Les mer her om du ønsker henting av avfall hos din bedrift, sanering av oljetanker, leie av containere, eller trenger transport av avfall.