Hva skal deklareres?

Alt farlig avfall som leveres fra bedrifter og næringsdrivende skal være deklarert elektronisk på forhånd. Hvis du kommer med farlig avfall til oss, må du ta med en utskrift av deklarasjonen. Avfall som ikke er deklarert på forhånd vil bli avvist.

Bokser med fugeskum - isocyanater

Hvordan deklarere avfall?

Deklareringen må gjøres elektronisk via avfallsdeklarering.no før levering.

Slik kommer du i gang: Alle virksomheter som skal bruke avfallsdeklarering.no må utnevne en egen administrator. Administrator-rollen tildeles i Altinn. Det er daglig leder som må logge seg inn i Altinn og delegere rollen «Energi, miljø og klima» til den som er utpekt som virksomhetens administrator for avfallsdeklarering. Vedkommende kan deretter logge inn i administrasjonsmodulen på avfallsdeklarering.no og opprette en bedriftsprofil og utnevne sluttbrukere.

Det er sluttbruker som kan deklarere farlig avfall på www.avfallsdeklarering.no

Dersom din bedrift ønsker at noen deklarerer på vegne av deres bedrift, må dere ta kontakt med en aktør som tilbyr dette. Innherred Renovasjon kan dessverre ikke deklarere avfall på vegne av bedrifter.