Hva er næringsavfall?

Næringsavfall er avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Innsamling og mottak av næringsavfall dekkes ikke over renovasjonsgebyret, det betyr at det er bedriften selv som må betale ved levering.

Eksempler på næringsavfall:

  • Avfall fra industrivirksomhet, butikker, hoteller, kontorer, barnehager skoler, institusjoner, etc
  • Avfall fra konserter, festivaler, idrettsarrangementer o.l.
  • Avfall fra håndtverkerbedrifter, enkeltmannsforetak
  • Avfall fra vaktmestertjenester
  • Avfall fra entreprenører
  • Avfall fra landbruk og gårdsdrift

OBS:

  • Hvis næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger (f.eks. husbygging, oppussing og gartnerarbeid) og tar hånd om avfallet etterpå, regnes avfallet som næringsavfall.
  • Transporterer du avfall for andre mot betaling, anses det som næringsavfall.
  • Leier du ut boliger som næringsvirksomhet, og utfører arbeid på disse, regnes du som næringsdrivende og skal da betale for å levere avfallet.

Levering av næringsavfall

Innherred Renovasjon tar i mot næringsavfall på følgende anlegg:

Henting av næringsavfall

Innherred Renovasjon tilbyr ikke innsamling av avfall hos næringslivet, med unntak av noen kommunale virksomheter. Ønsker du tilbud på jevnlig innhenting av avfall, kontakt f.eks. Retura IR AS, Isak D. Westgaard AS eller andre aktører i markedet.