Plastdunker

Gebyr 2022 - plastdunker (etter størrelse på restavfallsdunk)
Type abonnementGebyr pr år
Minirest (140 liter som tømmes annenhver gang)2 811
Liten rest (140 liter)3901
Medium rest (240 liter)4890
Stor rest (360 liter)6579

Bunntømte containere

Gebyr 2022 - Bunntømte containere (etter liter restavfall pr boenhet pr måned)
Type abonnementGebyr pr boenhet pr år
Bunntømt liten (ca 140 liter pr boenhet)3550
Bunntømt medium (ca 240 liter pr boenhet)4448
Bunntømt stor (ca 360 liter pr boenhet)5984

Nedgravde containere

Gebyr 2022 - Nedgravde containere
Type abonnementGebyr pr boenhet pr år
Nedgravde containere (uten adgangskontroll)3849
Tillegg for adgangskontroll500

Utbyggingskostnader

  • Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr avfallscontainer (min. 5). Minimum 25 boenheter*
  • Transport: kostnader utregnes etter varigheten på arbeidet
  • Graving av grop til yttercontainer (priser fås av entreprenør)

* Ved færre enn 25 boenheter vil det faktureres et tillegg (engangsavgift) på kr. 7 200,- eks. mva pr manglende boenhet. Eks: Ved 20 boenheter må det betales 5 x 7200,- i tillegg til investeringskostnaden.

Rabatter og ekstratjenester

Rabatter 2022
RabattordningRabatt pr abonnement/boenhet pr år
Veikantdunk (dunkene må trilles til veikant på tømmedag)- 225
Varmkompostering av organisk avfall- 225
Samarbeid om dunker/containere 2-9 boenheter- 225
Samarbeid om dunker/containere 10-30 boenheter- 450
Samarbeid om dunker/containere 30< boenheter- 675
Ekstratjenester 2022
TilleggstjenestePris
Ekstraservice (henting 10-30 m fra vei, åpning av grind/hindringer)600 pr år/abonnent
Kjøring på privat vei750 pr år/abonnent
Klistremerke for ekstra restavfall pr stk157 pr stk
Erstatningsnøkler til nedgravde containere190 pr par
Ekstratømming nedgravde containere (utenom ordinær frekvens)2000
Gebyr for ikke utført kildesortering750

Hytterenovasjon

Gebyr 2022 - Hytte-/fritidsrenovasjon
Type abonnementGebyr pr fritidsbolig pr år
Fritidsrenovasjon mini
(under 30 m2, eller over 2 km luftlinje fra kjørbar sommerveg)
680
Fritidsrenovasjon liten
(fast plasserte campingvogner - mer enn 4 mnd/år)
1092
Fritidsrenovasjon medium
(30 - 200 m2)
1430
Fritidsrenovasjon stor
(over 200 m2, og enheter over 30 m2 som benyttes til utleie)
2055
Fritidsrenovasjon ekstraSe priser for helårsboliger

Slam og septiktømming

Gebyr 2022 - Septiktømming
Type abonnementGebyr pr år
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg under 4 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
(årlig tømming)
1715 pr boenhet
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg 4-7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
(tømming hvert 2. år)
1715 pr boenhet
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg
(tømming hvert 3. år)
733 pr boenhet
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank (tømming min. en gang pr år)439 pr m3
Tømming av brakkedo/mobile toalett590 pr m3 (min. 0,5 m3)
Tømming utenom planlagt sone/ bomtur/ spyleoppdrag1722
Rabatt når flere boenheter (inkl fritidsboliger) er tilknyttet samme slamavskiller/minirenseanlegg
med inntil 7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
- 300 pr boenhet

Ofte stilte spørsmål

Les mer om de ulike tjenestene her

Her kan du lese mer om tilbudet, og bestille ekstratjenester eller endre abonnementet.

Fant du det du lette etter?
Har du noen tilbakemeldinger?