Plastdunker

Gebyr 2024 - plastdunker
Gebyret per boenhet beregnes ut fra størrelsen på restavfallsdunken. Størrelsen på øvrige dunker påvirker ikke gebyret.
Tilleggsgebyr tidligere deponert husholdningsavfall i Malvik kommune på 344 kr.
Type abonnementGebyr pr år
Minirest (140 liter som tømmes annenhver gang)3370
Liten rest (140 liter)4678
Medium rest (240 liter)5863
Stor rest (360 liter)7888

Overflatecontainere

Gebyr 2024 - Overflatecontainere (etter liter restavfall pr boenhet pr måned)
Type abonnementGebyr pr boenhet pr år
Overflatecontainer liten (ca 140 liter pr boenhet)4256
Overflatecontainer medium (ca 240 liter pr boenhet)5333
Overflatecontainer stor (ca 360 liter pr boenhet)7175

Nedgravde containere

Gebyr 2024 - Nedgravde containere
Type abonnementGebyr pr boenhet pr år
Nedgravde containere (uten adgangskontroll)4669
Tillegg for adgangskontroll500

Utbyggingskostnader

  • Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr avfallscontainer (min. 5). Minimum 25 boenheter*
  • Transport: kostnader utregnes etter varigheten på arbeidet
  • Graving av grop til yttercontainer (priser fås av entreprenør)

* Ved færre enn 25 boenheter vil det faktureres et tillegg (engangsavgift) på kr. 7 200,- eks. mva pr manglende boenhet. Eks: Ved 20 boenheter må det betales 5 x 7200,- i tillegg til investeringskostnaden.

Rabatter og ekstratjenester

Rabatter 2024
RabattordningRabatt pr abonnement/boenhet pr år
Veikantdunk (dunkene må trilles til veikant på tømmedag)- 350
Samarbeid om dunker/containere 2-9 boenheter- 350
Samarbeid om dunker/containere 10-30 boenheter- 500
Samarbeid om dunker/containere 30< boenheter- 675
Ekstratjenester 2024
TilleggstjenesterPris
Ekstra henteavstand (henting 10-30 m fra veg)800 pr år/abonnent
Hindring (grind/tau/vaier/andre dunker som må flyttes på)300 pr år/abonnent
Kjøring på veg ved ett husholdningsab. pr. 500 meter (max.1,5 km pr.veg)800 pr år/abonnent
Klistremerke for ekstra restavfall pr stk250 pr stk
Erstatningsnøkler til nedgravde containere250 pr par
Ekstratømming nedgravde containere (utenom ordinær frekvens)2500
Gebyr for ikke utført kildesortering900
Bytte av beholdere/endre abonnement ut over 1 gang pr år525

Hytterenovasjon

Gebyr 2024 - Hytte-/fritidsrenovasjon
Type abonnementGebyr pr fritidsbolig pr år
Fritidsrenovasjon mini
(under 30 m2, eller over 2 km luftlinje fra kjørbar sommerveg)
939
Fritidsrenovasjon liten
(fast plasserte campingvogner - mer enn 3 mnd/år)
1463
Fritidsrenovasjon medium
(30 - 200 m2)
1830
Fritidsrenovasjon stor
(over 200 m2, og enheter over 30 m2 som benyttes til utleie)
2580
Fritidsrenovasjon ekstraSe priser for helårsboliger
Forsøpling på returpunkt1800 per gang

Slam og septiktømming

Gebyr 2024 - Septiktømming
Type abonnementGebyr pr år
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg under 4 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
(årlig tømming)
2069 pr boenhet
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg 4-7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
(tømming hvert 2. år)
2069 pr boenhet
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg
(tømming hvert 3. år)
884 pr boenhet
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank (tømming min. en gang pr år)530 pr m3
Tømming av brakkedo/mobile toalett713 pr m3 (min. 0,5 m3)
Tømming utenom planlagt sone/ bomtur/ spyleoppdrag2075
Rabatt når flere boenheter (inkl fritidsboliger) er tilknyttet samme slamavskiller/minirenseanlegg
med inntil 7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
- 315 pr boenhet

Ofte stilte spørsmål

Les mer om de ulike tjenestene her

Her kan du lese mer om tilbudet, og bestille ekstratjenester eller endre abonnementet.

Fant du det du lette etter?
Har du noen tilbakemeldinger?