Plastdunker

Gebyr for plastdunker (etter størrelse på restavfallsdunk)
Type abonnementGebyr pr år
Minirest (140 liter som tømmes annenhver gang)2756
Liten rest (140 liter)3825
Medium rest (240 liter)4794
Stor rest (360 liter)6450

Bunntømte containere

Bunntømte containere (etter liter restavfall pr boenhet pr måned)
Type abonnementGebyr pr boenhet pr år
Bunntømt liten (ca 140 liter pr boenhet)3480
Bunntømt medium (ca 240 liter pr boenhet)4361
Bunntømt stor (ca 360 liter pr boenhet)5867

Nedgravde containere

Nedgravde containere
Type abonnementGebyr/rabatt pr boenhet pr år
Nedgravde containere med adgangskontroll4264
Samarbeidsrabatt for 10-30 boenheter- 450
Samarbeidsrabatt for <30 boenheter- 675

Utbyggingskostnader

  • Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr avfallscontainer (min. 5). Minimum 25 boenheter*
  • Transport: kostnader utregnes etter varigheten på arbeidet
  • Graving av grop til yttercontainer (priser fås av entreprenør)

* Ved færre enn 25 boenheter vil det faktureres et tillegg (engangsavgift) på kr. 7 200,- eks. mva pr manglende boenhet. Eks: Ved 20 boenheter må det betales 5 x 7200,- i tillegg til investeringskostnaden.

Rabatter og ekstratjenester

Rabatter
RabattordningRabatt pr abonnement pr år
Veikantdunk (dunkene må trilles til veikant på tømmedag)- 225
Varmkompostering av organisk avfall- 225
Samarbeid om dunker/containere 2-9 boenheter- 225
Samarbeid om dunker/containere 10-30 boenheter- 450
Samarbeid om dunker/containere 30< boenheter- 675
Ekstratjenester
TilleggstjenestePris
Ekstraservice (henting 10-30 m fra vei, åpning av grind/hindringer)600 pr år
Kjøring på privat vei750 pr år
Klistremerke for ekstra restavfall pr stk157 pr stk
Erstatningsnøkler til nedgravde containere190 pr par

Hytterenovasjon

Hytte-/fritidsrenovasjon
Type abonnementGebyr pr fritidsbolig pr år
Fritidsrenovasjon mini
(under 30 m2, eller over 2 km luftlinje fra kjørbar sommerveg)
648
Fritidsrenovasjon liten
(fast plasserte campingvogner - mer enn 4 mnd/år)
1080
Fritidsrenovasjon medium
(30 - 200 m2)
1398
Fritidsrenovasjon stor
(over 200 m2, og enheter over 30 m2 som benyttes til utleie)
2023
Fritidsrenovasjon ekstraSe priser for helårsboliger

Slam og septiktømming

Septiktømming
Type abonnementGebyr pr år
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg1660 pr boenhet
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg710 pr boenhet
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank425 pr m3
Tømming av brakkedo/mobile toalett590 pr m3 (min. 0,5)
Tømming utenom planlagt sone/ bomtur/ spyleoppdrag1640

Ofte stilte spørsmål

Les mer om de ulike tjenestene her

Her kan du lese mer om tilbudet, og bestille ekstratjenester eller endre abonnementet.

Fant du det du lette etter?
Har du noen tilbakemeldinger?