Kildesortering hjemme

Som abonnent hos oss kan du kildesortere 5 avfallstyper i egne beholdere eller sekker hjemme hos deg: Matavfall, papp/papir, restavfall, glass- og metallemballasje, og plastemballasje.

Les mer om flere avfallstyper:

restavfall

Restavfall

Restavfallet er det som blir igjen når du har sortert ut alt annet som er mulig å kildesortere. Legg restavfall i en bærepose eller avfallspose og knyt godt igjen. Vi henter restavfall hjemme hos deg hver 4. uke.

papp

Papp og papir

Papp, papir og kartong er alle typer papirprodukter fra aviser og melkekartong til pizzaesker og flyttekasser. Papp og papir kastes løst i beholderen, ikke i poser. Vi henter papp og papir hver 4. uke.

matavfall

Matavfall

Matavfall er for eksempel skrell, skrotter, grut, eggeskall og ikke spisbare matrester. Matavfall legges i egen grønn pose du får gratis i en del butikker. Vi henter matavfall hver 2. uke.

plastemballasje

Plastemballasje

Plastemballasje er innpakning som har vært rundt og beskyttet matvarer og andre produkter. Plastemballasje legges i egen sekk du får gratis i dagligvarebutikker. Vi henter plastemballasje hver 6. uke.

glassemballasje

Glass- og metallemballasje

Glassemballasje er emballasje av glass eller metall som det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i da du kjøpte det. Glass- og metallemballasje kastes løst i beholderen, ikke i poser. Vi henter glass- og metallemballasje hver 12. uke.

farlig-avfall

Farlig avfall

Farlig avfall er f.eks. maling, lakk og lim, spraybokser, lysrør og lyspærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og må ikke blandes med annet avfall, men leveres på våre gjenvinningsstasjoner.

hageavfall

Hageavfall

Hageavfall er alt biologisk nedbrytbart avfall som oppstår i og rundt hagen. Hageavfall leveres på våre gjenvinningsstasjoner.

elektronikk

Elektrisk og elektronisk avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er produkter som går på strøm eller batteri som skal kastes. Dette kan være alt fra kjøleskap og komfyrer til blinkesko og tastatur. Du kan levere EE-avfall til forhandler eller på våre gjenvinningsstasjoner.

tekstiler

Tekstiler

Hele, rene og tørre klær og tekstiler kan legges i innsamlingsbokser du finner i kommunene. Brukbare sko kan også leveres der. Ødelagte tekstiler og sko kan du levere på våre gjenvinningsstasjoner, eller kaste i restavfallet hjemme.

sortere_logo

Søk i Sortere.no


Levere avfall?

Har du avfall som ikke passer i beholderne hjemme kan du levere det på en gjenvinningsstasjon uten ekstra kostnad.

Her finner du en oversikt over våre gjenvinningsstasjoner. Velg en kommune for å se åpningstider og kart til gjenvinningsstasjonen.