Ved siden av deponiet i Skjørdalen har vi et avfallsmottak som tar i mot gips, kreosotimpregnert og CCA-impregnert trevirke.

Kreosotimpregnert trevirke kan være:

  • jernbanesviller
  • telefon- og strømstolper
  • gamle tjærede trebåter

CCA-impregnert trevirke:

  • har et grønnaktig skjær
  • er ofte brukt til verandaer og annet byggverk som må være værbestandig

CCA står for kobber, krom og arsen som er definert som miljøskadelige tungmetaller.

Kreosot- eller CCA-impregnert trevirke er definert som farlig avfall og må deklareres elektronisk i forkant av levering.

For å kunne levere impregnert trevirke til avfallsmottaket er transportør nødt til å kunne tippe eller laste av avfallet selv. Dersom du ønsker en transportør til å frakte avfallet for deg, ta kontakt med en aktør som tilbyr slike tjenester.

Ved levering av mindre mengder, personbilhenger, vil det være hensiktsmessig å levere dette til en av våre gjenvinningsstasjoner i stedet.

Hva skjer med avfallet?

Gips mellomlagres i avfallsmottaket før den sendes videre til gjenvinning.

Impregnert trevirke sorteres og knuses med en kompaktor, før det lastes opp på biler og fraktes til et godkjent mottak for forbrenning.