Skal du kvitte deg med f.eks. Hagelupiner, Kjempebjørnekjeks eller Tromsøpalme? Da må du ikke kaste det i naturen, men levere det til oss som restavfall separat fra annet hageavfall.

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. 217 arter står på Artsdatabankens svarteliste. Skal du kvitte deg med noen av disse, må de pakkes inn separat og leveres som restavfall på våre gjenbrukstorg. OBS Ikke som hageavfall!

For å hindre spredning sender vi dette til forbrenning.

Eksempler på slike svartelistede planter, også kalt hagerømlinger:

Her kan du laste ned en brosjyre fra Fylkesmannen om noen slike arter.

Tromsopalme-total
Tromsøpalme
Kartoffelrose Blüte und Hagebutte
Rynkerose
Lupinus polyphyllus UA 2013 G2
Hagelupin på avveie