Abonnement

I et abonnement inngår 4 beholdere (plastdunker): Restavfall, matavfall, papp/papir, og glass- og metallemballasje. Til plastemballasje bruker du egne sekker.

Du kan velge mellom 4 typer abonnement basert på størrelsen på restavfallsdunken og dermed antall liter restavfall pr måned. Vær oppmerksom på at gebyr/pris økes ved større restavfallsdunk:

  • Minirest (70 liter)*
  • Liten rest (140 liter)
  • Medium rest (240 liter)
  • Stor rest (360 liter)

*Minirest er 140-litersdunk som tømmes hver 8. uke.

Dunker i 4 størrelser: 140-360 liter
Våre dunkstørrelser. 660 liter tilbys kun for samarbeid/fellesløsninger.

Størrelsen på de øvrige dunkene påvirker ikke renovasjonsgebyret, du kan velge blant disse størrelsene uten å betale noe ekstra:

  • Papp og papir: 140, 240 eller 360 liter
  • Matavfall: 140 eller 240 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 eller 240 liter

Mål på dunkene

StørrelseBreddeDybdehøyde
140 liter (liten)49 cm56 cm108 cm
240 liter (medium)58 cm73 cm107 cm
360 liter (stor)60 cm88 cm110 cm
660 liter (kun samarbeid)136 cm80 cm124 cm

Abonnementspriser

Gebyr for plastdunker (etter størrelse på restavfallsdunk)
Type abonnementGebyr pr år
Minirest (140 liter som tømmes annenhver gang)2756
Liten rest (140 liter)3825
Medium rest (240 liter)4794
Stor rest (360 liter)6450

Samarbeid om dunker

Det er mulig å samarbeide med nabo om felles plastdunker. Det gir færre men større dunker. Husstandene kan ha forskjellige abonnement. Det settes da ut plastdunker i den størrelsen som tilsvarer de sammenlagte abonnementene.

Samarbeider du med nabo vil dere få en samarbeidsrabatt pr abonnement, avhengig av hvor mange som samarbeider.

Har du en tilbakemelding
eller vil du rapportere et problem?