Etter at vi har hentet eller tatt i mot avfallet ditt, sørger vi for at det går videre til en miljøriktig behandling. Dette kan være ombruk (gjenbruk), materialgjenvinning (resirkulering), energigjenvinning (forbrenning), eller deponering (legge på fylling).