For borettslag og sameier kan det være lite hensiktsmessig og altfor plasskrevende med separate beholdere til hver enkelt husstand. Derfor vil det ofte være mest egnet med en felles avfallsløsning.

Det er mulig å benytte våre største plastdunker på 660 liter til slike fellesløsninger, men vi anbefaler at det benyttes enten overflatecontainere eller nedgravde containere.

Begge disse løsningene har samme kildesortering som ved bruk av plastdunker: matavfall, restavfall, papp/papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Minimum antall ulike containere er 5. For noen nedgravde løsninger benytter vi også en todelt container for matavfall og glass- og metallemballasje.

Bilde av nedgravde containere

Nedgravde containere

Her er selve containeren under bakkenivå, i et nedgravd fundament, mens kun innkastluka er synlig. Dette er plassbesparende gir et pent utemiljø.

Bunntømt container med rund innkastluke

Overflatecontainere

Dette er store containere som står på bakken, og er et godt alternativ der nedgravde containere ikke lønner seg eller er praktisk mulig.