På grunn av store utfordringer med sykdom hos mannskapet ble mange renovasjonsruter forsinket i jula og etter nyttår. Dette har ført til at flere abonnenter i Malvik, Selbu, Inderøy, Leksvik og deler av Stjørdal ikke fikk tømt avfallet sitt. Dette beklager vi sterkt og vi jobber nå fortløpende med å ta igjen manglende tømminger. Hvis det ikke tømmes denne uka setter vi inn ekstra biler og mannskap neste uke (f.o.m. 8. januar) for å ta inn alle forsinkelser. Har du blitt rammet av forsinkelsene kan du sette fram ekstra avfall i en sekk ved siden av beholderne. 

Slike forsinkelser er ekstra vanskelige å hente inn i forbindelse med høytider ettersom det allerede kjøres doble ruter for å ta igjen tømminger som faller på helligdager. Til tross for ekstra bemanning har vVi beklageri ikke lyktes å komme ajour pr 2.1.18.

Vi er meget lei oss for denne situasjonen og forstår kundenes frustrasjon når dette skjer i jula og man uansett har mye ekstra avfall. Forsinkelser i tillegg til dette skaper selvsagt problemer med lagring av avfall.

Opplever du at det ikke har blitt tømt hos deg etter planen, ta kontakt med oss.