Vi er nå godt i gang med å hente inn forsinkelsene som oppsto i romjula. Det vil tømmes kontinuerlig både lørdag 6.1. og søndag 7.1., og vi regner med å komme i havn med de fleste ruter fra desember. Resterende som gjenstår pr søndag kveld vil bli hentet inn i løpet av uke 2.

Men for å få hentet avfallet hos dem som har ventet lengst, har det også oppstått noen nye forsinkelser på de ordinære rutene.

  • De som ikke fikk tømt i uke 52 2017 får tømt i løpet av lørdag og søndag hvis dette ikke er gjort allerede. De fleste det gjelder skal ha mottatt sms/e-post fra oss.
  • Ordinære tømmedager for uke 1 2018 har flere steder blitt forskjøvet. Dette tar vi tak i så snart vi er ferdige med forsinkelsene fra desember. Vi får dessverre ikke sendt beskjed til alle, men oppfordrer til å la dunker stå framme.
  • Det er også enkelthusstander som har hatt lengre forsinkelser. Vi forsøker å ta disse samtidig, men oppfordrer dere som ikke allerede har kontaktet oss om dette til å melde inn manglende tømming her. Er det gått så langt at ny ordinær tømming skal skje i uke 2, oppfordrer vi til å sette fram alt ekstra avfall ved siden av dunkene.

Har du ikke fått tømt avfallet ditt som forventet i følge tømmeplan eller ut fra annen beskjed fra oss, ta kontakt med oss

OBS: Det er meldt sterk storm med opp til orkan i kastene søndag 7.1. Det vil gi problemer med å sette fram dunker og sekker. Dette vil sannsynligvis også forsinke arbeidet.

Har dere ekstra avfall som følge av forsinkelsene kan dette settes ved siden av dunkene i egen sekk.

Vi beklager sterkt forsinkelsene og ulempene dette har medført for mange av våre abonnenter. Tusen takk for tålmodigheten dere har vist oss i denne perioden.

MELD INN MANGLENDE TØMMING