Innherred Renovasjon gjennomfører for tiden en oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for hytter og fritidsboliger. I samarbeid med våre deltakerkommuner har vi gjennomgått dagens tilbud og sett på hvilke behov som eksisterer. Målet er at det skal være samme tilbud for kildesortering for hytter som for husholdninger.

Dette krever noe mer areal enn tidligere, og god standard på adkomstveier. Det er derfor behov for å sentralisere og flytte enkelte returpunkt. Les mer om temaet her.

Så langt har vi gjort noen endringer i Stjørdal kommune, Frosta kommune, Meråker kommune og Levanger kommune. Vi er nå i gang med Inderøy kommune.

Følgende endringer vil gjøres i Inderøy kommune høsten 2018:

 • 17.09.18: Nytt returpunkt etablert utenfor Inderøy gjenvinningsstasjon, Utøyvegen 500. Full kildesortering samt mottak av småelektro og noe farlig avfall.
 • Oktober 2018: Følgende returpunkter avvikles:
  • Kvamsholmen
  • Kvam
  • Undersåker
  • Heggdal
  • Forr
  • Vangshylla
  • Rottvold

Hytteeiere i nærheten av disse returpunktene vil bli informert spesielt. Vi henviser til øvrige returpunkt i kommunen.

Kart over returpunkt i alle våre kommuner finner man også på sortere.no. 

 

Illustrasjon av returpunkt for hytterenovasjon med le-vegger, skilt og bunntømte containere.