19. november er det Verdens toalettdag, en av de nyeste FN-dagene. En tredjedel av alle mennesker – 2,3 milliarder – har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner. Mens her i Norge hvor dette er en selvfølge, har vi et annet toalettproblem: søppel!

Mange steder i verden mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet, i tillegg til at det hindrer sosial og økonomisk utvikling.

I Norge er situasjonen en helt annen. Innbyggerne har tilgang til gode toaletter både hjemme, på jobben og på skolen. Avløpsvannet blir fraktet bort og renset og slammet fra rensingen blir nyttiggjort som gjødsel og jordforbedring. På den måten hindrer vi sykdomsspredning i befolkningen og forurensning av naturen.

Men vi har et annet toalettproblem i Norge: En del personer bruker toalettet til å kvitte seg med avfall som eksempelvis matfett, våtservietter, hygieneartikler og snus. Noen få skyller også kjemikalier og legemidler ned i do.

Det du kaster i do blir ikke borte! Selv om det tilsynelatende spyles ned greit og forsvinner, starter et nytt problem. Er det fett, matrester og annet legger det seg i rørene, kan tette dem og tiltrekke seg rotter. Her kan du se en film fra Oslo vann- og avløpsverk der rotter vandrer rundt i kloakken:

Dovett i septiktanken

Innherred Renovasjon har ansvaret for å tømme 6000 septiktanker og slamavskillere hos abonnenter som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Våre sjåfører ser daglig at det havner mye mer enn bæsj, tiss og dopapir i do! Noen ganger fører våtservietter, kluter og annet til at rørene i bilen tetter seg og arbeidet må stanses.

Dovett i kommunalt avløpssystem

Der man er tilknyttet kommunale avløpssystemer, blir alt som kastes i do med til et renseanlegg, der det kan skape driftsstans og problemer. Men det er masse som ikke fanges opp av renseanlegget, og hvor havner det? Jo, det blir med det rensede vannet ut i havet! Tall fra Strandrydderapporten til Hold Norge rent i 2018 viser at bomullspinner (q-tips) er på topp 10-listen over avfallskategorier som man finner på strendene våre. Det er meget usannsynlig at vi har sittet på stranda og pirket oss i ørene, så dette kommer garantert fra kloakken.

Vi oppfordrer derfor alle til å vise dovett! Det er kun tre ting som skal i do: TISS, BÆSJ og DOPAPIR!