I 2020 ble det gjennomført opprydding i et tidligere avfallsdeponi i Inderøy kommune etter en erosjonsskade. Kostnadene med denne opprydningen skal etter selvkostforskriften dekkes inn gjennom renovasjonsgebyret i den berørte kommunen, altså Inderøy kommune. Derfor er det vedtatt et ekstragebyr for alle renovasjonsabonnenter i Inderøy i 2021, både privat husholdning og hytte-/fritidsabonnenter. Ekstragebyret er på kr 45 + mva (dvs 56 kroner) og vil kun gjelde i 2021. Du vil finne det som en ekstra linje på fakturaen for renovasjonsgebyr som sendes ut i mars.