Har du aktivert "ja takk til alle" eFakturaer i din nettbank? Da vil du få renovasjonsgebyret som eFaktura framover. Om du allerede har en eFakturaavtale med oss i banken din fra tidligere, må du likevel aktivere dette valget for å fortsette å få eFaktura fra oss. Gjør du ikke dette innen 15. mai, vil du i stedet få papirfaktura.

"Ja takk til alle"

Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura i nettbanken din for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dette omtales som "Ja takk til alle" eller Alltid eFaktura, avhengig av hvilken bank eller betalingsapp du har.

Om du ikke gir denne aksepten innen fristen, vil du i stedet motta papirfaktura.

Denne endringen er innført av Bits og Mastercard og gjelder for alle banker og fakturautsedere i Norge. Med en generell aksept vil du heretter motta eFaktura fra første regning fra bedrifter som tilbyr eFaktura. Det betyr at du ikke lenger må inn i nettbanken for å melde deg på mot de enkelte bedriftene. I stedet vil du få tilsendt regninger fra alle leverandører som kan sende eFaktura.

Dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du reservere deg i nettbanken.

Hva skjer etter 15. mai?

  • Dersom du har aktivert "Ja takk til alle", vil du etter 15. mai motta eFaktura fra alle som tilbyr dette, inkludert Innherred Renovasjon. Ønsker du ikke eFaktura fra oss, kan du reservere deg mot dette i nettbanken din.
  • Dersom du ikke har inngått "Ja takk til alle" etter 1. desember 2021, beholder du tidligere inngåtte avtaler fram til 15. mai 2022. Etter dette vil tidligere inngåtte avtaler mot bestemte utstedere bli slettet. Du vil da ikke få noen eFakturaer i dine betalingsflater lenger, om du ikke aktiverer "Ja takk til alle".

Hva er eFaktura?

eFaktura er en elektronisk faktura som sendes til mottakers nettbank, sammen med PDF-visning av fakturaen. Mottaker må selv godkjenne fakturaen – den trekkes ikke automatisk ved forfall, slik som ved Avtalegiro.

eFaktura logo

Kontakt banken din

NB: Alle endringene må du gjøre i din egen bank. Innherred Renovasjon kan ikke legge inn noen slike avtaler for deg, eller endre måten du mottar faktura fra oss på. Har du spørsmål om din avtale, må du kontakte banken din.