For å få tømmerutene mer effektive, gjør vi noen endringer som fører til at mange abonnenter i i Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker og Frosta kommune får nye tømmedager for plastemballasje og glass-/metallemballasje. Alle som får endret sin tømmedag skal få en SMS fra oss.

I SMS-en vi sender skal du få vite førstkommende tømmedag for plast-, glass- og metallemballasje. Tømmedatoer etter dette finner du i tømmeplanen din, her på nettsiden eller i appen "Tømmeplan IR". Laster du ned appen kan du få varsling dagen før tømming.

Selve tømmefrekvensen endres ikke på, vi henter plastsekken med plastemballasje hver 6. uke, og tømmer dunken med glass- og metallemballasje hver 12. uke. Men fordi tømmedagen byttes, kan det for noen bli lengre ventetid mellom tømmedagene akkurat i overgangen mellom gammel og ny rute. Men det gjelder kun denne ene gangen.

Husk at du kan sette fram så mange sekker med plastemballasje du vil på tømmedagen.

For dem som får veldig lang ventetid i overgangen, vil vi kjøre noen ekstraruter. De abonnentene det gjelder får en egen SMS om dette.

Hvorfor endring?

Da vi endret på tømmefrekvensen for glass/metall og plast i 2021, måtte vi lage mange nye renovasjonsruter. Ikke alle ble like lange eller korte, men det var vanskelig å beregne nøyaktig nok før vi hadde kjørt oss litt inn i dem. Nå gjør vi noen tilpasninger av renovasjonsrutene våre, slik at vi kan utnytte kapasiteten på biler og mannskap fornuftig. Slik unngår vi at noen biler må kjøre lange dager med overtid, mens andre er ferdige lenge før arbeidsdagen er over.

I praksis gjør vi 30 ruter om til 20. Derfor er det mange som må bytte tømmedager.