Innherred Renovasjons eierkommuner legger nå fram forslag til ny renovasjons- og slamforskrift. Forskriftene skal gjelde for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik).

Det er formannskapet i hver enkelt kommune som vedtar å legge forskriftene ut på høring. Dette skjer på litt ulike tidspunkt, slik at høringsfristen vil variere noe fra kommune til kommune.

Vi inviterer alle interesserte parter til å komme med innspill.

De nye forskriftene skal erstatte dagens gjeldende forskrifter som trådte i kraft i 2006.

Høringsuttalelser sendes direkte til Innherred Renovasjon IKS på epost: [email protected]
eller per brev til Innherred Renovasjon IKS, Åsaunvegen 5, 7609 Levanger.

Høringsfrister i kommunene
KommuneVedtakHøringsfrist
Levanger01.02.23 PS 17/2320.03.23
Malvik14.02.23 PS 11/2320.03.23
Selbu14.02.23 Sak 15/2331.03.23
Verdal16.02.23 PS 30/2303.04.23
Tydal20.02.23 PS 25/2303.04.23
Inderøy17.02.23 PS 13/2305.04.23
Meråker13.03.23 PS 26/2304.05.23
Frosta28.02.23 PS 10/2304.05.23
Stjørdal16.03.23 PS 19/2304.05.23