Opptatt av miljøet og nærområdet ditt? Bli med å rydd!

Vi oppfordrer privatpersoner, lag og foreninger til å bli med på strandryddeaksjonen. Vi i Innherred Renovasjon stiller med sekker til ryddinga, og vi kan også være behjelpelig med å hente avfallet, eller det kan bringes inn til våre gjenvinningsstasjoner.

Strandrydding

Hvordan kan du som frivillig strandrydder bli med?

  • Registrer din aksjon her og knytt aksjonen til Innherred Renovasjon ved å velge hvilket sted du vil at avfallet skal leveres.
  • Hent gratis sekker hos oss på gjenvinningsstasjonen, skal du ha mange sekker kan du ta kontakt med oss på [email protected] så gjør vi det klart.
  • Trenger dere henting av avfallet må det avtales på forhånd. Dersom det er store mengder, kan vi kjøre ut containere for henting av strandryddeavfall. Mindre mengder kan plukkes opp av renovasjonsbil eller liknende. Ring oss på
  • 74 02 88 40 eller send en epost til [email protected]. NB! Husk å oppgi telefonnummer vi kan nå dere på. Ring eller skriv til oss i god tid før du skal rydde. Vi vil gjerne ha den aksjonskoden du får når du lager en aksjon på https://ryddenorge.no/.
  • Rydd stranda!
  • Følg opp at avfallet hentes/leveres som avtalt og registrer mengdene i ryddeportalen som er den samme siden du registrerte aksjonen på. Leverer dere avfallet til gjenvinningsstasjonen skal dere henvende dere til betjeningen for å registrere mengde avfall.
  • Kommer dere på gjenvinningsstasjonen på Mule tar dere kontakt med vektboden og får veid avfallet.

Vil du delta på en allerede planlagt ryddeaksjon kan du se om det er noen slike i nærheten av deg på den samme siden du registrerer aksjoner på.

Hvor skal vi rydde? Du kan rydde langs strender, elvebredder og innsjøer. Mye av avfallet i elvene våre havner til slutt i havet, så vi tar derfor med dette i ryddeaksjonene.

Når skal vi rydde?
Strandryddeaksjonen arrangeres frem til 20.6. Ønsker du å rydde etter den datoen er det også selvfølgelig greit, men da må vi ha en tydelig avtale med dere om det på grunn av tilgjengelighet på biler og utstyr som skal kjøre avfallet inn til anleggene. Husk også at rydding i hekkesesongen krever mer forsiktighet enn ellers i året.  Arter som hettemåke, storspove og vipe - er sterkt og kritisk truede arter, til og med tjelden som vi oppfatter som en ganske vanlig fugl, er en nær truet art. Derfor er det viktig å ta hensyn og gjerne høre med lokalkjente før det planlegges en strandryddetur.