Bunntømte containere

Bunntømte containere er en annen type container som kan erstatte dunker og tradisjonelle containere. Hvis nedgravde containere ikke lønner seg eller er mulig, kan bunntømte containere være et godt alternativ.

Bunntømte containere er tilgjengelige i størrelser fra 1,7 til 4,2 kubikkmeter. Minste container for restavfall og papp/papir er 2,2 kubikkmeter. Container på 1,7 kubikkmeter kan brukes til matavfall og glass- og metallemballasje.

Containerne tømmes av en renovasjonsbil med kran.

Bunntømt container med rund innkastluke

Ytre mål på containerne

StørrelseBredde (cm)Dybde (cm)Høyde (cm)
1,7 m380150165
2,2 m3100150165
3,3 m3150150165
4,2 m3180150165

Teknisk informasjon og krav til plassering

Vei og adkomst til containerne må være tilpasset en stor renovasjonsbil med kran:

  • Veibredde: 4 meter
  • Nødvendig akseltrykk: 10 tonn
  • Fri høyde på veien: 4,5 meter
  • Fri høyde over containerne: 9 meter
  • Ytre radius i vendehammer/rundkjøring: 12,5 meter
  • Indre radius i vendehammer/rundkjøring: 5,3 meter.

Stedet der renovasjonsbilen skal stå ved tømming må være tilnærmet plant.  Området må være brøytet og strødd, og biler og andre hindringer må stå minimum 1 meter unna.

Priser/gebyr

Prisene settes etter hvor stor restavfallscontaineren er, og hvor mange liter dette tilsvarer pr boenhet. F.eks. vil en container på 4,2 m3 med 30 tilknyttede boenheter gi 140 liter pr boenhet om den tømmes månedlig. Større containere eller oftere tømming gir høyere gebyr. Alle som deler på en container har samme gebyr:

Gebyr 2024 - Overflatecontainere (etter liter restavfall pr boenhet pr måned)
Type abonnementGebyr pr boenhet pr år
Overflatecontainer liten (ca 140 liter pr boenhet)4256
Overflatecontainer medium (ca 240 liter pr boenhet)5333
Overflatecontainer stor (ca 360 liter pr boenhet)7175

Har du en tilbakemelding
eller vil du rapportere et problem?