Bunntømte containere

Bunntømte containere er en annen type container som kan erstatte dunker og tradisjonelle containere. Hvis nedgravde containere ikke lønner seg eller er mulig, kan bunntømte containere være et godt alternativ.

Bunntømte containere er tilgjengelige i størrelser fra 1,7 til 4,8 kubikkmeter. Minste container for restavfall og papp/papir er 2,2 kubikkmeter. Container på 1,7 kubikkmeter kan brukes til matavfall og glass- og metallemballasje.

Containerne tømmes av en renovasjonsbil med kran.

Bunntømt container med rund innkastluke

Ytre mål på containerne

StørrelseBredde (cm)Dybde (cm)Høyde (cm)
1,7 m380150165
2,2 m3100150165
3,3 m3150150165
4,2 m3180150165
4,8 m3200150165

Krav til plassering og veistandard

Vei og adkomst til containerne må være tilpasset en stor renovasjonsbil med kran:

  • Veibredde: 4 meter
  • Nødvendig akseltrykk: 10 tonn
  • Fri høyde på veien: 4,5 meter
  • Fri høyde over containerne: 9 meter
  • Ytre radius i vendehammer/rundkjøring: 12,5 meter
  • Indre radius i vendehammer/rundkjøring: 5,3 meter.

Stedet der renovasjonsbilen skal stå ved tømming må være tilnærmet plant.  Området må være brøytet og strødd, og biler og andre hindringer må stå minimum 1 meter unna.

Har du en tilbakemelding
eller vil du rapportere et problem?