Usortert avfall

Blandet næringsavfall er en blanding av ulike typer avfall som ikke er egnet for gjenvinning, eller som må sorteres før gjenvinning. 

Kan inneholde:

 • Ordinært blandet avfall til sortering
 • Trevirke
 • Isopor
 • Papir
 • Papp
 • Plast
 • Metall
 • Møbler
 • Avfall til forbrenning

Avfall fra rydding, rivning

Skal ikke inneholde:

 • Farlig avfall  (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Matavfall
 • Metall
 • Gips
 • Isolasjon
 • EE-avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Glass
 • Flytende avfall
 • Smittefarlig avfall
 • Dekk med eller uten felg

Dette må sorteres ut først og leveres separat.

Hvordan kan avfallet leveres?

På Mule sorteringsanlegg må slikt avfall leveres i container på lastebil med mulighet for å tippe avfallet, eller traktorhenger med tipp. Du kan ikke levere blandet avfall til sortering med personbil/henger på sorteringsanlegget. Da må du i stedet levere og sortere avfallet selv på en av våre gjenvinningsstasjoner.

Blandet næringsavfall fra både bedrifter og private må veies inn på Mule sorteringsanlegg. Henvend deg enten i vektboden utenfor anlegget eller trykk på callingen på terminalen på vekta ved levering for videre veiledning.

Ønsker du å få slikt avfall hentet hos din bedrift, eller hjemme hos deg, kan du bestille container hos en ekstern aktør i stedet.

Hva skjer med avfallet?

Ved mottak gjør vi en visuell kontroll, deretter sorterer vi ut gjenvinnbare avfallstyper og ikke-brennbart avfall. Det som er igjen sendes videre til kverning før det går til energigjenvinning.

Avvik

Hvis avfallet ikke overholder kvalitetskriteriene kan vi avvise lasset. Alle lass som kommer inn på vårt anlegg som ikke tilfredsstiller våre krav, vil bli ilagt et standardavviksgebyr, samt at avfallstype kan endres eller vi tar betalt for ekstra sortering.

IR benytter to grader av avviksgebyr:

 • Standard avviksgebyr
 • Avviksgebyr, høy sats. Benyttes når lass inneholder farlig avfall og EE-avfall

Lass som inneholder gips og isolasjon vil bli ilagt et tonnbasert gebyr, samt standard avviksgebyr.