Kommunene i Innherred Renovasjon

Innherred Renovasjon er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontor på Levanger. Vi har ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfall og slam i våre 9 eierkommuner i Trøndelag: Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker, Malvik, Selbu og Tydal.

Forretningsidé

Innherred Renovasjon skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser vi eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

Våre verdier

Åpen, effektiv og engasjert

Vår visjon

Itjnå e søppel!

Strategi

Hovedmål

Innherred Renovasjon skal være en pådriver for utvikling av bærekraftige løsninger

Resultatmål 2025

Kundetilfredshet:

  • 80 % av innbyggerne skal føle seg som aktive bidragsytere til sirkulær økonomi gjennom å støtte opp om ordningene.

IR skal utvikle dagens servicenivå med fokus på kost/nytte.

Bærekraftig Miljø: ​

  • 55 % materialgjenvinning av avfallet vi samler inn
  • Overgang til fossilfritt drivstoff

IR skal utnytte  teknologi og infrastruktur for å nå fremtidens materialgjenvinnings- og klimamål.

Medarbeidere: ​

  • Maks 2 % korttidsfravær, maks 5 % langtidsfravær
  • 80 % verdi-tilhørighet​

IR skal være en attraktiv arbeidsplass med kompetente og motiverte medarbeidere som representerer verdiene i selskapet

Gebyrutvikling: ​

  • Gebyrutviklingen skal være blant de 2 beste i Midt-Norge i perioden.​

Vi skal tilby konkurransedyktige løsninger for husholdningsavfall og avløpslam. 

Innovasjon:​

  • IR skal være en attraktiv partner for regional og nasjonal utvikling i bransjen. ​

IR skal være en pådriver for regional harmonisering. Vi skal utvikle næringsaktivitet der dette gir konsernet stordriftsfordeler og lønnsomhet.

Fant du det du lette etter?
Har du noen tilbakemeldinger?