Om gjenvinningsstasjonene

Medarbeider på gjenvinningsstasjon foran henger

Våre gjenvinningsstasjoner er først og fremst et tilbud til private husholdninger, og er dimensjonert for å ta imot husholdningsavfall som leveres med personbil og evt henger. Som bedrift eller næringsdrivende kan du likevel levere mindre mengder avfall (maks 3 m3) som ligner på husholdningsavfall på våre gjenvinningsstasjoner.

Har du større mengder avfall eller behov for å levere ofte, vil det som regel være en bedre og rimeligere løsning å inngå en avtale med en profesjonell aktør som kan hente avfallet hos deg i stedet.

Levering mot betaling

Alle bedrifter, næringsdrivende og kommunale virksomheter skal betale for det som leveres.

For privatpersoner er avfallsleveringen inkludert i renovasjonsgebyret. Bedrifter betaler ikke renovasjonsgebyr til Innherred Renovasjon, og må derfor betale pr besøk slik at ikke behandlingen av næringsavfallet blir betalt av husholdningene.

Det er du som næringsdrivende/bedrift som skal gjøre deg til kjenne og si fra om at det er næringsavfall du har med deg.

Hvordan levere næringsavfall på gjenvinningsstasjonene?

  • Kontakt IRs representant på gjenvinningsstasjonen før du kaster avfallet
  • IRs representant utfører en mottakskontroll og estimerer avfallsmengden*
  • Du må selv losse av avfallet, tømme søppelsekker og sortere avfallet etter gjeldende anvisninger
  • Du får en kvittering på hva du har levert og en faktura i etterkant
  • Har du med farlig avfall, se egne regler

Det er ikke tillatt å levere avfall med traktor, lastebil eller andre kjøretøy over 3,5 tonn. Trenger du å levere avfall med slike kjøretøy, må du gjøre det ved vårt sorteringsanlegg på Mule i Levanger, eventuelt ta kontakt med en aktør som kan transportere avfallet for deg.

Våre gjenvinningsstasjoner er ikke utstyrt med vekter eller løfteutstyr for å losse avfall. Levert avfallsmengde blir derfor oppført som anslått volum (løs kubikkmeter m3) av IRs representant på gjenvinningsstasjonen.
Avfallsmengden estimeres etter beste skjønn og skal alltid avrundes oppover til nærmeste hele kubikkmeter.

*På Levanger gjenvinningsstasjon har vi vekt og avfallet skal der veies før levering. På øvrige gjenvinningsstasjoner estimeres volum.

Hva kan du levere på gjenvinningsstasjonen?

Som næringsdrivende kan du levere mindre mengder avfall (maks 3m3) på våre gjenvinningsstasjoner. Du må selv sortere avfallet. Kontakt alltid betjeningen før du leverer. Vi registrerer mengde og type og sender faktura.

Fant ingen ofte stilte spørsmål med disse innstillingene.

Vær obs på dette:

  • Hvis næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger (f.eks. husbygging, oppussing og gartnerarbeid) og tar hånd om avfallet etterpå, regnes avfallet som næringsavfall.
  • Transporterer du avfall for andre mot betaling, anses det som næringsavfall.
  • Leier du ut boliger som næringsvirksomhet, og utfører arbeid på disse, regnes du som næringsdrivende og skal da betale for å levere avfallet.

Levering og deklarering av farlig avfall

Bedrifter plikter å levere inn farlig avfall til godkjent mottak. Avfallet skal deklareres før levering, slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet for videre håndtering.

Du kan levere farlig avfall på våre gjenvinningsstasjoner, men maks 1000 kg pr avfallsbesitter pr år. Dersom bedriften din jevnlig har farlig avfall, anbefaler vi at dere finner et avfallsselskap som har løsninger for henting av farlig avfall. Dette vil sannsynligvis bli billigere for deg enn å levere selv til oss.

Det er viktig at farlig avfall ikke blandes med annet avfall, men kommer sortert for seg forsvarlig emballert.

Ha med veileder for deklarering her? 

Dersom din bedrift ønsker at noen deklarerer på vegne av deres bedrift, må dere ta kontakt med en aktør som tilbyr dette. (Link til "containerutleie".)

frosta kommunevåpen

Frosta gjenvinningsstasjon

Mandag: 12:00 - 19:00
Fredag: 12:00 - 19:00
inderoy kommunevåpen

Inderøy gjenvinningsstasjon

Tirsdag: 12:00 - 19:00
Torsdag: 12:00 - 19:00
levanger kommunevåpen

Levanger gjenvinningsstasjon

Mandag: 08:00 - 19:00
Tirsdag: 08:00 - 15:00
Onsdag: 08:00 - 19:00
Torsdag: 08:00 - 15:00
Fredag: 08:00 - 15:00
Endringer i åpningstider uke 23
malvik kommunevåpen

Malvik gjenvinningsstasjon

Tirsdag: 12:00 - 19:00
Torsdag: 12:00 - 19:00
Fredag: 10:00 - 15:00
meraker kommunevåpen

Meråker gjenvinningsstasjon

Mandag: 12:00 - 19:00
Onsdag: 12:00 - 19:00
Endringer i åpningstider uke 22
selbu kommunevåpen

Selbu gjenvinningsstasjon

Mandag: 12:00 - 19:00
Onsdag: 12:00 - 19:00
stjordal kommunevåpen

Stjørdal gjenvinningsstasjon

Mandag: 10:00 - 19:00
Tirsdag: 10:00 - 19:00
Onsdag: 10:00 - 19:00
Torsdag: 10:00 - 19:00
Fredag: 10:00 - 15:00
tydal kommunevåpen

Tydal gjenvinningsstasjon

Torsdag: 13:00 - 19:00
Endringer i åpningstider uke 22
verdal kommunevåpen

Verdal gjenvinningsstasjon

Mandag: 12:00 - 19:00
Tirsdag: 12:00 - 19:00
Onsdag: 12:00 - 19:00
Torsdag: 12:00 - 19:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Endringer i åpningstider uke 23