Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø. Ofte vil du finne faremerker på emballasjen.

Ja takk

 • Rester av maling, beis, lakk, lim, sparkel, fugemasse, silikon, akryl
 • Rengjøringsmidler som rester av møbelpolish, sølvpuss, Plumbo og avfettingsmiddel
 • Plantevernmidler som insekts- og ugressmiddel
 • Brannslukningsapparat, gassflasker o.l.
 • Giftpreparater som rotte- og musegift, samt antiparasitt og soppdreper
 • Oppladbare batterier, knappcellebatterier og bilbatterier
 • Lysstoffrør og sparepærer
 • Bilprodukter som kjøle-, frost- og spylervæske, bilpleieprodukter, olje, oljefilter, bensinfiltre
 • Spraybokser med drivgass. For eksempel: hårspray, myggspray.
 • Asbest/eternitt
 • Gulvbelegg og –lister (inneholder ftalater)
 • Byggisopor og rørisolasjon uten asbest (inneholder bromerte flammehemmere)
 • Vinduer som inneholder farlige stoffer som klorparafiner og PCB i lim og tetningslister.
 • Neglelakk og neglelakkfjerner
 • Skismøring med fluor/fluorkarboner
 • Skirens

Elektriske produkter inneholder også miljøgifter, men leveres som elektronikk eller hvitevarer.

Nei takk

 • Ammunisjon og eksplosiver
 • Udetonert fyrverkeri
 • Våpen
 • Medisinrester (leveres til apotek)

Vinduer

Hvis du har vinduer som kan inneholde PCB (produsert 1965-1975 av norske produsenter og 1965-1980 av utenlandske produsenter) eller klorparafiner (Produsert 1975– 1990 av norske produsenter og 1980-1990 av utenlandske produsenter), skal disse tas hele ut av bygget og leveres som farlig avfall. Produksjonsdato står på avstandslisten mellom glassene på vinduet.
Nb! Er glasset i vinduet knust ber vi om at vinduet leves godt innpakket i beskyttende emballasje av hensyn til sikker håndtering.

Asbest og eternitt

Asbest håndteres som farlig avfall. Ved levering er det krav til innpakking i minimum to lag med tett plast (0,2 mm), lagt på pall i maks 50 cm høyde. Innpakket asbest må ikke være lengre enn pallengden. Alle skjøter skal være tapet med sterk tape som tåler lasting og videretransport (ikke maskeringstape). Vi tar ikke imot uemballert asbestholdig avfall.

Du kan levere inntil 1000 kg eternitt på våre gjenvinningsstasjoner. (En pall med eternitplater veier ca 400 kg, 50 cm høyde) Gjenvinningsstasjonene har dessverre ikke utstyr til å løfte av pall fra henger. Større mengder (over 1000 kg) asbestholdige produkter/eternitt skal leveres på vårt mottak i Skjørdalen, Verdal. Der har de utstyr for å løfte av pall fra henger.

Oljetanker

Oljetanker fra fyringsanlegg og lignende er farlig avfall og må renses av firma godkjent for tankrensing. Slike tanker kan ikke leveres til IR uten at det følger dokumentasjon på utført tankrens. Ta direkte kontakt med Børstad Transport AS eller Veglo miljøservice AS. Tanker med dokumentasjon på utført tankrens kan leveres til vårt sorteringsanlegg på Mule, i Levanger kommune.

Hva skjer med farlig avfall?

Når du leverer farlig avfall til et av IRs mottak, så sender vi det videre til trygg behandling hos godkjent anlegg. Noe farlig avfall som maling og lakk brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. Der blir miljøgiftene uskadeliggjort under forbrenning med høy temperatur. Avfall som ikke kan gjenvinnes deponeres i godkjente deponier.

Har du en tilbakemelding
eller vil du rapportere et problem?