Hva er hageavfall?

Hageavfall er alt biologisk nedbrytbart avfall som oppstår i og rundt hagen. Dette kan for eksempel være gress/ugress, løv, hageplanter, greiner og kvist.

Hvordan sortere hageavfall?

Hageavfall leveres på våre gjenvinningsstasjoner.

Ja takk

 • Gress
 • Ugress
 • Løv
 • Hageplanter
 • Kvister
 • Greiner
 • Stammer
 • Røtter (uten jord og stein)

Nei takk

 • Stein
 • Jord
 • Blomsterpotter
 • Plast
 • Hagemøbler
 • Metall
 • Svartelistede planter
 • Nedfallsfrukt

Hva gjør du med...

nedfallsfrukt?

Nedfallsfrukt kan sorteres i matavfallet når du plukker disse opp. Bruk matavfallsposer. Nedfallsfrukt som blir liggende kan tiltrekke seg skadedyr både hjemme og om det havner på gjenvinningsstasjonen sammen med hageavfallet.

fremmede arter (svartelistede planter)?

Fremmede arter kan leveres som brennbart restavfall på gjenvinningsstasjonen, ikke sammen med annet hageavfall. Pakk disse plantene godt inn i tette og gjennomsiktige plastsekker før levering slik at du unngår at frø fra plantene spres. Se oversikt over fremmede arter (tidligere ble fremmede arter omtalt som svartelistede planter).

Hva skjer med hageavfallet?

Alt organisk hageavfall fra IRs gjenvinningsstasjoner blir kvernet opp og komposteres til ny jord. Det er derfor viktig at ikke plast og andre forurensinger blir levert sammen med hageavfallet. I samarbeid med Felleskjøpet er vi igang med et pilotprosjekt for hagejord, mens mye også skal bli anleggsjord.

Gjennom riktig sortering av hageavfallet når du besøker gjenvinningsstasjonene bidrar du til et kretsløp der ressurser kan brukes på nytt.

Har du en tilbakemelding
eller vil du rapportere et problem?