Den årvåkne bruker har sikkert lagt merke til at vi har fått nye nettsider. Vi håper disse sidene vil gjøre det enklere å finne informasjon om våre tjenester, om sortering og om selskapet vårt. Men alt kan bli bedre – og vi setter stor pris på innspill fra dere som benytter siden. Hva er vanskelig å finne, er det informasjon dere savner, noe som kunne sett annerledes ut? Send oss gjerne din tilbakemelding her!

IR - logo 2014

Mange har kanskje også sett at vi samtidig har modernisert vår grafiske profil. Innherred Renovasjon hadde i nesten 30 år hatt samme logo og visuelle profil. Tiden var inne for litt fornyelse og tilpasning til nye kommunikasjonsplattformer. Spesielt hadde nettsiden vår behov for oppgradering. I tillegg ønsket vi å skape en tydeligere profil som skaper gjenkjennelse blant våre abonnenter og kunder.

Profilen er utviklet i samarbeid med WOW Reklame, og ansatte i IR har deltatt i prosessen. Vi ville friske opp og modernisere den gamle profilen, få en ryddigere framtoning og rette fokuset mot renhet og innovasjon. Derfor er det mye blått i den nye profilen, med litt grønt som kontrast og som miljøsymbol.

Selve den fysiske endringen av skilt og utstyr har vi valgt å ta gradvis, i et moderat og nøkternt tempo, i motsetning til “vanlige” profilendringer der en ofte bytter ut alt utstyr og skilt på en gang. Derfor vil vår gamle profil også leve en stund til side om side med den nye. Dette er både av hensyn til økonomi og miljø.
ManVi ønsker ikke å kaste mer enn vi må, men “bruke opp” gamle brosjyrer, klær og skilt så langt det er hensiktsmessig. Det er også viktig at kostnadene fordeles over noe tid, og vi har ikke lagt inn ekstra midler i budsjettet til denne utskiftingen. Den vil i stor grad tas i samband med allerede planlagte utskiftinger av klær og utstyr.

Vi håper dere liker vårt nye utseende, og at dere får nytte av nettsidene!