Det er svært glatt på mange av veiene der våre renovasjonsbiler ferdes i disse dager. Enkelte steder er det uforsvarlig å kjøre, og vi har vært nødt til å la en del dunker stå igjen utømt. Så langt det er mulig forsøker vi å kjøre tilbake senere samme dag eller en annen dag, men det vil være områder der vi ikke får til dette. I de tilfellene håper vi på forståelse fra våre abonnenter. Får du for mye avfall er du velkommen til å levere dette på gjenbrukstorget. For dem som ikke har mulighet til dette kan det settes fram ekstra sekker ved neste tømming, men da må dette avtales på forhånd med vårt kundesenter på tl 74 02 88 40.

Har du mistanke om at hele veien din er for glatt for renovasjonsbilen, kan det være lurt om du triller dunken til et sted det er enklere å komme fram.

Vi minner om at det er hver enkelt abonnents ansvar å strø foran egne dunker slik at renovatørene får tak i dem også til fots. Da kan du jo gjøre som Johan Møkkerbakken, eller så kan du bare strø litt 🙂

Vi beklager ulempene og håper på godt strødde veier framover!